day : 17/10/2018 2 results

Armenia’s TUMO goes global: opens Paris branch, Beirut up ahead

(Armenpress)- The TUMO Paris has been officially inaugurated in the central part of the Les Halles district of the French capital. The grand opening was attended by Mayor of Paris Anne Hidalgo, Forum des images president Marc Tessier, European Commissioner for Research, Science and Innovation Carlos Moedas, Armenia’s acting minister ...

Հայաստանի Առաջին Տիկինը Կ՛այցելէ ՀՕՄի «Սօսէ» Մանկապարտէզ

Հոկտեմբեր 15ին, Հայաստանի նախագահի տիկին՝ Նունէ Սարգսեան, Արցախի առաջին տիկին Անահիտ Սահակեան եւ Արցախի կրթութեան, գիտութեան եւ մարմնամարզութեան նախարար Նարինէ Աղաբալեան այցելեցին ՀՕՄի ...