day : 22/11/2018 1 result

Հայկական Դրամը 25 Տարեկան է

1993ի Նոյեմբեր 22ին, Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ շրջանառութեան մէջ դրուեցաւ ազգային արժոյթը՝ դրամը, որմով վերջ գտաւ խորհրդային եւ ռուսական դրամանիշներու գործածութիւնը։ Այդպիսով հիմք դրուե...