day : 20/12/2018 2 results

Six pairs of twins born simultaneously in Armenian medical center

"Med Practic",- Six pairs of twins were born at the same time at the Research Center of Maternal and Child Health Protection in Armenia. Two of the twins were conceived through in vitrօ fertilisation (IVF), while the other four were conceived naturally. “We are currently taking care of six pairs of twins, which is something ...

Արամ Ա. Կաթողիկոս 2019 Տարին կը Հռչակէ «ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ»

ԱՆԹԻԼԻԱՍ,- Արամ Ա. Կաթողիկոս Հայրապետական յատուկ պատգամով 2019 տարին կը հռչակէ «ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ»։ Արդարեւ, 2003էն սկսեալ, իւրաքանչիւր տարի մեր եկեղեցւոյ ու ժողովուրդի կեանքին հետ սերտ աղերս ...