Յօդուածներ 163 results

Կապուտիկեանի Հետ Շփուող Իւրաքանչիւր Մարդու Համար Ան Կենդանի Օրինակ Էր. Այսօր Նոյն Զգացումը Կը Թեւածէ Բանաստեղծուհիին Տուն- Թանգարանին Մէջ

Սիլվա Կապուտիկեանի աշխատասենեակը։ Սալբի Սաղտըճեան «Զուր  է անարդիւնք ամէն մի յոբելեան, անցեալ վաստակի ամէն մի արժեւորում, եթէ ...

Առաջին Խորհրդարանի (1919-1920) Երեք Կին Պատգամաւորները

Առաջին խորհրադարնի երեք կին պատգամաւորները, ձախէն աջ՝ Պերճուհի Պարտիզպանեան-Բարսեղեան, Կատարինէ Զալեան-Մանուկեան, Վարվառա (Վարիա) ...

Քանատական «Եօթնեակ»ը Եւ Բնանկարչութիւնը

ՄքՄայքըլ Թանգարանի Մուտքը Մովսէս Ծիրանի Իր կազմաւորումէն մօտաւորապէս դար մը ետք քանատական բնանկարչութեան փառքը համարուող «Եօթնե...
Ads

Ամենայն Հայոց Որբերու Հայրիկը

Սօսսի Խանիկեան Ամենայն հայոց որբերու հայրիկ Թումանեանը Փետրուարի 19ին Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան օրն է, իսկ այս տարի կը նշուի ...

Բացայայտէ՛ Հայաստանը Կամաւոր Աշխատանքի Միջոցով

Խումբ մը կամաւորներ պտոյտի ընթացքին, Օգոսռոս 2016։ Հարցազրոյցը վարեց՝ Սալբի Սաղտըճեանը Կամաւոր աշխատանքը մարդուն կու տայ ծառայելու, ...

«Շատ Մի՛ Պրպտեր. Հրանդը Յիշէ՛»

Հրակ Փափազեան Օգոստոս 2014. նոր հասած էի Պոլիս: Կորսնցնելու ժամանակ չունէի. պէտք էր անմիջապէս նետուիլ հետազօտական դաշտ, որպէսզի 28 օրո...

Արեւմտահայերէնի Միակ Փրկութիւնը ՀՀ Արեւմտահայախօս Գաւառներն են

Արմէն Արեւմտահայերէնը փրկելու հաւանաբար քանի մը ուղի կայ. ամէն մարդ իրը ունի եւ ամէն ոք զանազան փաստարկներ կրնայ բերել։ Ես այստեղ ի՛մ ...
Ads

Նիկոլենց «Իզմ»ի Հետքերով

Հրակ Փափազեան «Իզմ»երու ժամանակաշրջանը անցած է, յայտարարած էր Փաշինեան եւ խուսափած ինքզինք ու իր ղեկավարած ուժը գաղափարական առում...

Բնութիւնը Մեծ Ընկերութեանց Դրամագլուխէն Աւելի Սուղ Է

Նաթան Պետրոսեան Նոր-ազատականութեան բազմաթիւ բացասական երեւոյթներէն մէկն է կլիմայական փոփոխութիւնը, որ տեղի կ՛ունենայ ու կը զարգա...

Արեւմտահայերէնի Պահպանման Արդիական Ձեւեր․ Հարցազրոյց Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիա Նախագիծի Համակարգող Ազնիւ Ստեփանեանի Հետ

Նկար․ Ուիքիփետիայի  վարժողական դասընթացքի մասնակիցներ՝ Հալէպի մէջ Հարցազրոյցը վարեց՝ Պէթի Փանոսեան-Տէր Սարգիսեան  Ազնիւ ...