Մ.-Հերկելեան-եւ-Ար.-Յունանեան-Լենինի-Բ.-Հանրակացարան-1978