Կրթական մշակ Անդրանիկ Չիլինկիրեանը՝ իր սիրելի հայերնիքին մէջ, 2014