Մուշեղ Իշխանի ՙՍառնարանէն Ելած Մարդը՚ թատերգութիւնը` Սեդա Քէշիշեանի բեմադրութեամբ, 2000