Արտա Տէր Յակոբեան Էլէյճեան, հանդիսավարութեան պահուն