Արշօ Զաքարեան Երախտիքի գիրի կ՚արժանանայ իր յիսնամեայ նուիրումին համար