Հայաստանն-առաջին-պետությունն-է-որ-միացավ-St.-Jude-Global-Alliance-ին-4