Ընդհանուր պատկերª Արի Արենուշներու եւ Արծուիկ Գայլիկներու: