Հայերէնագիտական դասընթացքի մասնակիցները կը լսեն Վարդի Դանիէլեանի դասախօսութիւնը