Դաւոյեաններու-տան-մէջ-Նստած-ձախէն-աջ-Վ.-Թէքեան-Մ.-դաւոյեան-Մ.-գուշագճեան-և-Յ.-Յակոբեան-ոտքի՝-Ռ.-Դաւոյեան-Ն.-Յակոբեան-և-Մ.-Հերկելեան