Վ.-Խտշեան-Ռ.-դաւոյեան-Մ.-հերկելեան-եւ-Ռ.-Յովսէփեան-Գորիսի-և-Սիսեանի-Ռայկոմի-քարտողարներուն-հետ՝-Տաթեւի-Վանքին-բակը-1979-ին