Միջ յարանուանական պատարագէն պատկեր մը, Ապրիլ 24, Ս. Աստուածածին եկեղեցի, Թորոնթօ: