Տեառնընդառաջի կրակը՝ Երեւանի եկեղեցիներէն մէկուն բակին մէջ