Օփերայի երգչուհի Ռուզան Մանթաշեան հրաշալի ելոյթ ունեցած է Գերմանիոյ Տրեզտենի օփերայի թատրոնին մէջ