day : 01/10/2016 52 results

Տե­րե­ւա­թափ

Հայկ Ճըլ­տը­րեան (1917 Ե­գիպ­տոս- 2014 Թո­րոն­թօ) Ա­նա­հիտ Ճըլ­տը­րեան (1934 Ե­գիպ­տոս- 2016 Թո­րոն­թօ) Ար­շօ Զա­քա­րեան Հաﬕտեան ա­նո­ղորմ հա­լա­ծանք­նե­րէն փախուստ տալով՝ Ճըլ­տը­րեան, ...

Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեանց Ան­կա­խու­թեան 25Ա­մեա­կի Տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն

Պէթ­թի Փա­նո­սեան Մի­նա­սեան Ա­մեակ­նե­րու նշու­մը պա­տեհ ա­ռիթ­ներ են վեր­յի­շե­լու, ար­ժե­ւո­րե­լու եւ կրկին ան­գամ գնա­հա­տե­լու տո­ւեալ ա­ռի­թին անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը ան­հա­տի ...

11th Annual Pomegranate Film Festival Promises Spectacular Line-up

By Roubina Shnorhokian Hamazkayin’s 11th annual world renowned Pomegranate Film Festival will take place on November 17-20th, 2016, promising to deliver a spectacular array of films and a unique gala soirée. This year marks an unprecedented level of creative collaboration among artists and the recognition of films where ...

A Genocide is Not an Accident, it is a Choice:  International Institute for Genocide and Human Rights Studies’ 2016 University Program

“A Genocide is not an accident; it is a choice. It occurs because human beings make it happen and let it happen” said Roger Smith, the Chairman of the Board of Directors of the International Institute for Genocide and Human Rights Studies’, in his closing remarks following the 2-week seminar recently held in Toronto. The International ...

Armenia Selects ‘Earthquake’ for Oscars Foreign-Language Category

(Hollywood Reporter)—A dramatized recreation of one of the Soviet Union’s most devastating natural disasters — the Spitak earthquake in northern Armenia in December 1988 — has been chosen as Armenia’s submission for best foreign-language film Oscar consideration. The $3 million disaster movie Earthquake (Zemletryasenie) was directed ...

Dead Poets and a Cobblestone Path

By Dr. Khatchig Mouradian A few weeks ago, I visited Misak Medzarents’ (1886-1908) village, Pingean, near the city of Agn (current name: Kemaliye) in Turkey. As I walked in the narrow, cobblestone streets and alleyways of the village where the beloved poet was born, I kept looking at the century-old houses, wondering: perhaps he was born ...

Ruling Party Downplays Local Election Setbacks

The ruling Republican Party of Armenia (HHK) has insisted that it is satisfied with its performance in September 18 local elections despite being defeated in around three dozen communities across the country. Its spokesman Eduard Sharmazanov argued that HHK candidates won mayoral elections in 158 towns and villages. He said election winners in ...

Opposition Party Skeptical About New PM’s Reform Drive

By Ruzanna Stepanian (RFE/RL)- The opposition Prosperous Armenia Party (BHK) voiced skepticism about Prime Minister Karen Karapetian’s pledges to create a level playing field for all businesses, saying that the ruling Republican Party (HHK) remains heavily reliant on government-linked tycoons. Naira Zohrabian, the BHK chairwoman, ...

Musa Dagh-Dort Yol-Kessab Volume Released

The 14th volume in the UCLA conference series, ‘Historic Armenian Cities and Provinces’ was released by Mazda Publishers in September 2016 under the title of Armenian Communities of the Northeastern Mediterranean: Musa Dagh - Dort Yol - Kessab. The UCLA conference series was organized by Professor Richard Hovannisian, past holder of the ...

Toronto Armenian community renovates school in Karabakh

With the support of its Toronto affiliate, the Hayastan All-Armenian Fund is implementing a number of renovations at the secondary school of Mataghis, a community in Artsakh’s (Nagorno Karabakh) Martakert region. The three-story campus was built in 2005-2006 with the financial support of Toronto’s Armenian community.  “During a donor ...