day : 01/11/2016 22 results

«Պիտի Մնանք Կառչած Մեր Գոյութեան Երեք Ամրոցներուն․ Եկեղեցի, Ընտանիք եւ Դպրոց», Մոնթրէալի Մէջ Պատգամեց Արամ Ա. Կաթողիկոս

(Հորիզոն)- Հոկտեմբեր 5ին Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետ այցելութիւն մը տուաւ Մոնթրէալ։ Միաբան ու քահանայ հայրերէ եւ դպրաց դասերէ կազմուած հայրապետական թափօրը, ՀՄԸՄի շեփորախումբին եւ սկաուտներու ...

Թորոնթոն Նշեց Գանատայի Հայ Դատի Յանձնախումբի Յիսնաﬔակը եւ Հանգանակեց 60,000 Տոլար

Խաժակ Գուլաճեան Գանատայի Շրջանային Հայ Դատի Յանձնախումբը բոլորեց իր յիսնաﬔակը: 1965էն, իր հիﬓադրութենէն ի վեր, յանձնախումբը դարձած է գանատահայ աﬔնաﬔծ եւ աﬔնաազդու մարդու իրաւունքներու ...