day : 07/12/2016 3 results

Օպամայի Վարչակազմը Անաղմուկ Ճանչցած Է Հայոց Ցեղասպանութիւնը

«Էսոշիէյթըտ Փրես».  6 դեկտեմբերին լոյս տեսած յօդուածի մը մէջ, «Էսոշիէյթըտ փրես» լրատու գործակալութեան յօդուածագիր Պրետլի Քլեփըր անդրադարձաւ 3 դեկտեմբերին հաղորդուած այն լուրին, թէ` մայրաքա...

250,000+ Trees Provide Local Benefits and Support Global Climate Fight

ATP hired temporary workers and partnered with volunteers young and old to plant more than a quarter of a million trees this year, bringing the total to 5,216,500 since 1994. BY KRISTINE HOVSEPYAN YEREVAN—While last month’s Marrakech climate talks affirmed the world’s strong commitment to international climate action and pushed ...

Cilicia Catholicosate Files Appeal in European Court

  (Armenian Weekly) – On December 7, the Armenian Catholicosate of Cilicia officially filed the application to reclaim the historical headquarters of the Holy See of the Great House of Cilicia from Turkey to the European Court of Human Rights (ECHR). Following its submission, a press conference took place, which featured European ...