day : 20/08/2017 1 result

Ս. Աստուածածնայ Տօնը Քեսապի Մէջ

Սիլվի Աբէլեան Արեւմտահայ աւանի վերջին մնացորդացը` Քեսապը, ինքնուրոյն աշխարհ մըն է իր գիւղերով, անտառներով, պտղատու ծառերով, իր բնակիչներով, կենցաղով, սովորութիւններով եւ աւանդութիւններ...