month : 12/2017 62 results

Canadian Jewish, Ukrainian, Armenian, Greek and Rwandan Communities Unite in Sharing Past and Building Future Together

IMG. The first panel with Professors Isabelle Kaprielian-Churchill and Frank Sysyn and MP Garnett Genuis of Sherwood Park-Fort Saskatchewan. Toronto — Celebrating the 150th anniversary of Canada’s confederation in their own unique way Jewish, Ukrainian, Armenian, Greek and Rwandan communities came together on December 3 in a one-day Confere...

7 Դեկտեմբեր 1988. ժամը 11:41. Սպիտակի Երկրաշարժին Սպիացող Վէրքերը եւ Չմարող… Կսկիծը

Նազարէթ Պէրպէրեան Գ­րե­թէ ե­րեք տաս­նա­մեակ ան­ցած է ար­դէն 7 Դեկ­տեմ­բեր 1988ի այն չա­րա­ղէտ օ­րէն աս­դին, երբ ա­հա­ւոր երկ­րա­շար­ժը քա­րու­քանդ ա­ւե­րեց Հա­յաս­տա­նի հիւ­սի­սա­յին ...

11-year-old Armenian boy builds robot to make everyday life easier

11-year-old Davit Baghdasaryan from Armenia has been interested in robotics for several years now. The only multifunctional robot he has created is able to pick up items and move them, as well as read and answer to questions. Also, the robot has a camera. In a conversation with PanARMENIAN.Net, Davit said he had long dreamed of creating a robot ...

Հայկական Քոչարին Ընդգրկուած է ԵՈՒՆԵՍՔՕի Ոչ Նիւթական Ժառանգութեան Ցանկին Մէջ

“Փանորամա”․- Հայկական քոչարին ընդգրկուած է ԵՈՒՆԵՍՔՕի մարդկութեան ոչ նիւթական մշակութային ժառանգութեան ցանկին մէջ:  Քոչարի պարը հայկական ոչ նիւթական մշակութային ժառանգութեան ...

«Հայաստան» Հիմնադրամի Թորոնթոյի Մարմինի Շնորհիւ 2 Բազմազաւակ Ընտանիքներ Տուն Ունեցան

«Արցախփրես».- Դեկտեմբեր 6ին, Մարտունիի շրջանի Ճարտար համայնքին մէջ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը 4 սենեակնոց բնակարան նուիրեց Պողոսեաններու բազմազաւակ ընտանիքին: «Հայաստան» համահայ...

Prime Minister Justin Trudeau’s Message on the occasion of the ‘Canadian Stories: Our Shared Experience over 150 Years’ conference

 I am pleased to extend my warmest greetings to everyone attending Canadian Stories: Our Shared Experience over 150 Years. This event, organized by the Armenian National Committee of Canada and the Holodomor Research and Education Consortium, is being held simultaneously in Toronto, Montreal and Vancouver, and video conferenced across ...

Serj Tnakian is planning to create Armenian coffee brand

“Expert”- System Of A Down frontman Serj Tnakian is planning to create an Armenian coffee brand. The artist revealed the plans in an interview with. Asked about the most important thing to him right now, Tankian said: “Today the most important thing to me is my family, my son. Spending time with him is more valuable to me than anything else ...

Հայերը Եղած են Թեհրանի Մէջ Առաջին Չիփս Պատրաստողները

«Մետիամաքս»․ Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմի վերջին տարիներուն Իրանի մայրաքաղաքին մէջ յայտնուած ամերիկեան զօրքերը կը կարօտնային հայրենիքը: Անոնցմէ շատերը կ՛երազէին գարեջուր վայելել ...

Just Do It…And Have a Happy New Year!

By: Talyn Terzian-Gilmour You can’t underestimate the power of fear…but what also can’t be underestimated is the power of the human spirit… For the title of this entry, I’m borrowing from one of the most successful global brands and saying, “Just Do It.”  Do what?  Climb that mountain.  Take that course.  ...

ՀՄԸՄ Թորոնթոյի Աշանանային Բանակումը

ՀՄԸՄ Թորոնթօ մասնաճիւղի Արի-Արենուշ եւ Երէց պարմանուհիներու աշնանային բանակումը տեղի ունեցաւ Նոյեմբեր 10էն 12, «Woodland Trails» բանակավայրէն ներս: 101 մասնակից քոյր եւ եղբայրներ կարգապահութեամբ եւ ...