day : 14/04/2018 2 results

Օնթարիոյի Ազատական Կառավարութենէն 3 Միլիոն Տոլարի Խոստում՝ Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի Համալիրի Ընդարձակման

Մայքըլ Քոթու, Սու Ուոնկ եւ Շելի Քերըլ Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի պատասխանատուներու հետ: ԹՈՐՈՆԹՕ․- Ապրիլ 13ին, Թորոնթոյի Հայ կեդրոնին մէջ հաւաքի մը ընթացքին, Օնթարիօ նահանգի Ընկերային եւ Երիտասար...

Ontario Liberal Government Pledges $3 Million for The Armenian Community Centre’s Cultural and Recreational Plans

MPP Micheal Coteau making the announcement of $3million pledge towards ACC's cultural plans on April 13, Toronto. (TORONTO)- On April 13, The Toronto Armenian Community Centre in North York served as the backdrop for an impressive announcement from the ruling Liberal Party of Ontario. Michael Coteau, MPP for Don Valley East, present alongside ...