day : 23/06/2018 1 result

Ես Իսլամացած Հայու Քրիստոնեայ Զաւակ Եմ. Կարօտ Սասունեան

Նանէ Հայրապետեան Ծնունդով Սասունէն, այժմ Տիարպեքիր բնակող Կարօտ Սասունեանին մանուկ տարիքին մայրը կ՛ուղարկէր մզկիթ, որպէսզի արաբական տառերը սորվի, մտածելով, որ եթէ երեխան մեծնայ որպէս մահմ...