day : 05/07/2018 1 result

Հայաստան-Արցախ Ֆոնտը 5 Միլիոն Տոլարի Օժանդակութիւն Կը ՀայթայթԷ

ԿԼԵՆՏԷՅԼ.- 2018ի երկրորդ եռամսեակին, Հայաստան-Արցախ ֆոնտը 5 միլիոն տոլարի արժէքով մարդասիրական օժանդակութիւն հայթայթած է Հայաստանին ու Արցախին: Այս օժանդակութիւնը իրականացնելու համար, Հայաս...