day : 07/09/2018 8 results

Փրօֆ․ Վռամ Ծերունեան Հայաստանի Մէջ Պարգեւատրուեցաւ Երկու Ամենաբարձր Պատուոյ Տիտղոսներով

Յա­րու­թիւն Դեր­ձա­կեան Հա­րա­ւա­յին Գա­լի­ֆոր­նիոյ հա­մալ­սա­րա­նի կա­ռա­վար­չա­կան հմտու­թիւն­նե­րու բաժ­նի հան­րա­յին կա­ռա­վար­ման ծրագ­րի ղե­կա­վար, Ա­մե­րի­կա­յի Ար­տա­քին ...

Ֆրանսայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Վահան Եպս. Յովհաննէսեան Թորոնթոյի Մէջ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի միա­բան, Ֆրան­սա­յի Հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ, հա­յաս­տա­նեայց ե­կե­ղեց­ւոյ Եւ­րո­պա­յի հայ­րա­պե­տա­կան պա­տո­ւի­րակ, Ս. Էջ­միած­նի Գե­րա­գոյն Խոր­հուր­դի ...

Հայ Մօր Մը Փորձառութիւնները` Զաւկին Ինքնութեան Կազմաւորման Ընթացքին

Կա­րին Սաղ­տը­ճեան- Տէր Յա­կո­բեան Վան­գու­վըր-Ե­րե­ւան երկու ընդհատումներով թռիչ­քը ան­հա­մե­մա­տօ­րէն եր­կար էր եւ՝ յոգ­նե­ցու­ցիչ, այն­պէս որ չէի սպա­սեր որ մեր էջ­քէն ետք, 6ա­մեայ ...

Հարցազրոյց Տոքթ. Անի Հասըրճեանի Հետ՝ ACMAOի 30ամեակին Գծով

Գէմպրիճի Շաբաթօրեայ Վարժարանէն ներս BRUSHAMANIA  Հ. Այս տա­րի Օն­թա­րիո­յի Գա­նա­տա­հայ Բժշկա­կան Ըն­կե­րակ­ցու­թեան 30րդ ­տա­րե­դարձն է։ Կրնա՞ք ­ներ­կա­յաց­նել ըն­կե­րակ­ցու­թեան մի­ջո­ց...

“Միքայէլ Ոսկանեան Եւ Ընկերներ”ու Անդրանիկ Ելոյթը Թորոնթոյի Մէջ

Թ․ Տ․ Ըն­տա­նե­կան հա­ւաք մը ըլ­լար կար­ծես․ հա­րա­զատ­նե­րով, տան մէջ նստած՝ ու­րախ-զո­ւարթ, հա­մա­դամ ու­տե­լիք­ներ ու գի­նի սե­ղա­նին, ի­րե­րա­յա­ջորդ ե­րաժշ­տու­թիւն ու երգ, ի­րա­...

Ատոմ Էկոյեան Եւ Արսինէ Խանճեան Հայաստանի Հանրապետութեան Քաղաքացիութիւն Ստացած են

ԵՐԵՒԱՆ, "Փանորամա"․- ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Սեպտեմբեր 6ի երեկոյեան Հայաստանի Հանրապետութեան անձնագիրներ յանձնած է յայտնի դերասանուհի Արսինէ Խանճեանին եւ Գանատահայ բեմադրիչ Ատոմ Էկոյե...

PM Pashinyan hands Armenian passports to Arsinée Khanjian and Atom Egoyan

YEREVAN- Prime Minister Nikol Pashinyan on September 6 handed Armenian passports to Canadian-Armenian actress Arsinée Khanjian and his husband, film director Atom Egoyan, the PM’s spokesperson Arman Yeghoyan said on Facebook.

Հայկական Սեւն ու Սպիտակը. Երեւանի Քաղաքապետի Թեկնածու Հայկ Մարութեան Քննադատութիւններու Թիրախ Կը Դառնայ

"Սփութնիք Արմենիա",– Արդէն երկու օրէ ի վեր ընկերային ցանցերու մէջ աշխուժօրէն կը քննարկուի ու կը քննադատուի Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորած «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցութե...