day : 02/10/2018 4 results

Aznavour died of pulmonary edema – autopsy report

The cause of death of Charles Aznavour has been determined as pulmonary edema - a condition caused by excess fluid in the lungs, Le Parisien reported citing the results of an autopsy performed at the Nîmes Forensic Institute. The public prosecutor of Tarascon said that therefore Aznavour has died of natural causes, as result of ...

Դեկտեմբերին Տեղի Պիտի Ունենան Ազգային Ժողովի Արտահերթ Ընտրութիւններ. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան

Այս տարուան Դեկտեմբերին Հայաստանի մէջ տեղի պիտի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններ, Հոկտեմբեր 2ին, Ազգային Ժողովին մէջ լրագրողներու հետ զրոյցի ժամանակ յայտնած է Հայաստանի ...

La Francophonie mourns death of Aznavour, Secretary General extends condolences

This Armenian of the world became one of the best ambassadors of French language, values and especially freedom, Secretary General of the International Organization of La Francophonie Michaëlle Jean said in her condolence message on Charles Aznavour’s passing. “It was with the greatest sorrow that we learnt about the death of Charles ...

Aurora Humanitarian Initiative announces scholarship in honor and in gratitude to Charles Aznavour

Aurora Humanitarian Initiative Co-Founders Noubar Afeyan, Vartan Gregorian and Ruben Vardanyan have extended condolences over the passing of Charles Aznavour, and announced a scholarship in honor of the great French-Armenian singer, the IDeA Foundation said in a press release. “Charles Aznavour personified the Armenian story -- the ...