day : 05/11/2018 1 result

Թէյասեղան` ՀՕՄի Հասութային Հիմնադրամին Ի Խնդիր

Թամար Մաթոսեան կը վարէ ՀՕՄի յետմիջօրէի-թէյասեղան ձեռնարկը «ԹՈՐՈՆԹՈՀԱՅ»- Հոկտեմբեր 21ի յետմիջօրէին վայելուչ ՀՕՄուհիներ եւ համակիր տինկայք Թորոնթոյի պատմական Donalda Clubին մէջ հաճելի յետմիջօրէ ...