day : 17/11/2018 2 results

Three Cheers for POM! Weeknight Review at the Hamazkayin Film Fest

By: Dr. Roubina Yeghoyan Hamazkayin’s Pomegranate Film Festival opened on Wednesday, November 14th with a special tribute night organized for Charles Aznavour. The first screening was the English world premiere of Aznavour: Autobiographie, directed by the legendary singer’s long-time friend Marc Di Domenico. The screening was sponsored ...

Առնուազն 450 Սփիւռքահայ Ընտանիքներ Հայրենիք Վերադարձած Են․ Մխիթար Հայրապետեան

ԵՐԵՒԱՆ, «Թերթ».- Վարկանշային դրութեամբ՝ Աւան եւ Քանաքեռ-Զէյթուն վարչական շրջանները ընդգրկող ընտրատարածքին մէջ իր թեկնածութիւնը դրած Սփիւռքի նախարարի պաշտօնակատար Մխիթար Հայրապետեան դիմեց ...