day : 11/12/2018 3 results

ՀՕՄի Տոհմիկ Օր Նուիրուած՝ Հայոց Թագաւորական Տոհմերուն

Տոհմիկ Օրուան յանձնախումբի անդամները՝ հայկական տարազներով Զեփիւռ Տորնա Աննախընթաց երեկոյ մը: Հայ Օգնութեան Միութեան Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղը, Դեկտեմբեր 1ի երեկոյեան Տոհմիկ Օրը ...

The A.R.S. 25th Heritage Day (“Dohmig Or”) in Toronto

ARS Toronto Heritage Day 2018, Committee Members Sonia Poochikian-Sarkissian The Armenian Relief Society (A.R.S.) Toronto “Roubina” Chapter’s 25th “Dohmig Or” (Heritage Day) celebration was held on Saturday, December 1, 2018 at the Armenian Community Centre (A.C.C.) Hall in Toronto in the presence of over 400 community members. ...

YouDrive lite brings rental of electric kick scooters to Yerevan

"Panarmenian",- YouDrive lite launched a service of short-term rental of electric kick scooters in Yerevan, Armenia Monday, December 10, the company revealed in en emailed statement. At the initial stage, the new park in Yerevan will consist of up to 100 Segway Ninebot ES1 kick scooters. The ride will cost AMD 35/min. ...