month : 12/2018 56 results

ATP Continues to Make a Difference on the Landscape of Armenia, One Tree at a Time

ATP hired dozens of people like 19-year-old Angela Mkrtchyan to plant 257,910 trees this year, bringing the overall total of trees planted in Armenia and Artsakh to 5,722,562. By Ani Melkonian STEPANAVAN, Armenia--The deadly fires in California force us to think about our forests and what we're doing to keep Armenia's precious natural resources ...

Հայ Դատի յանձնախումբը Կը Հակադարձէ Գանատայի Մէջ Ազրպէյճանական Նորագոյն Հակահայ Արշաւին

ՀՅԴ Գանատայի Հայ Դատի Շրջանային Յանձնախումբի հաղորդագրութիւն Վերջերս, Գանատայի տարածքին Ազրպէյճանական շարք մը հոսանքներ, սադրիչ արարքներով, անգամ մը եւս փորձեցին հրահրել հայ համա...

Համազգայինը Ելեկտրոնային Գրադարան Ստեղծած է

Համազգայինի Կեդրոնական վարչութիւնը իր ֆէյսպուքեան էջին միջոցով կը տեղեկացնէ, որ ստեծած է ելեկտրոնային գրադար մը։  Andrioid եւ IOS համակարգերու համար ստեղծուած ե-գրադարանը անվճար կրնաք ներբե...

Charles Aznavour’s monument to be raised in Moscow

(168.am),- The issue of selecting the place of Charles Aznavour’s monument is being discussed in Moscow. Siting “Moskovskij Komsomolets”, it’s possible that the legendary late chansonnier’s songs may be performed at Moscow International House of Music in Zamoskvorechye, if the monument is erected in the terrace of the building. The ...

Անայիս Պասմաճեանի Թատերական Յաջողութիւնը

Բեմագիր եւ արտադրիչ Անայիս Պասմաճեան գործի վրայ. կողքին՝ թատերական իր խմբակէն Նիք Քայլ: Կարին Սաղտըճեան Վանգուվըրաբնակ երիտասարդ թատերագիր Անայիս Պասմաճեանի վերջին երաժշտական թատերգ...

Surgeon and Missionary Dr. Tom Catena becomes Aurora Initiative Chair

American physician and Catholic missionary Tom Catena has joined the Aurora Humanitarian Initiative as Chair. The appointment was announced during the Aurora Dialogues in Berlin.  Tom Catena will be responsible for engaging key humanitarian stakeholders, working with global partners and overseeing Aurora’s educational and outreach ...

Armenian Genocide Museum-Institute and Canadian Museum for Human Rights to cooperate

"Armenpress". The Armenian Genocide Museum-Institute Foundation and the Canadian Museum for Human Rights signed a memorandum of understanding which will enable to upgrade the cooperation. After the signing ceremony director of the Armenian Genocide Museum-Institute Foundation Harutyun Marutyan said the Canadian Museum for Human Rights carries out ...

ՀՕՄի Տոհմիկ Օր Նուիրուած՝ Հայոց Թագաւորական Տոհմերուն

Տոհմիկ Օրուան յանձնախումբի անդամները՝ հայկական տարազներով Զեփիւռ Տորնա Աննախընթաց երեկոյ մը: Հայ Օգնութեան Միութեան Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղը, Դեկտեմբեր 1ի երեկոյեան Տոհմիկ Օրը ...

The A.R.S. 25th Heritage Day (“Dohmig Or”) in Toronto

ARS Toronto Heritage Day 2018, Committee Members Sonia Poochikian-Sarkissian The Armenian Relief Society (A.R.S.) Toronto “Roubina” Chapter’s 25th “Dohmig Or” (Heritage Day) celebration was held on Saturday, December 1, 2018 at the Armenian Community Centre (A.C.C.) Hall in Toronto in the presence of over 400 community members. ...

YouDrive lite brings rental of electric kick scooters to Yerevan

"Panarmenian",- YouDrive lite launched a service of short-term rental of electric kick scooters in Yerevan, Armenia Monday, December 10, the company revealed in en emailed statement. At the initial stage, the new park in Yerevan will consist of up to 100 Segway Ninebot ES1 kick scooters. The ride will cost AMD 35/min. ...