day : 23/03/2019 2 results

Gladys Berejiklian becomes first elected female Premier of New South Wales, Australia

"Armradio"- Armenian-Australian Gladys Berejiklian has become  the first elected female Premier of Australia's largest state of New South Wales. The Leader of the Opposition Michael Daley has conceded defeat, and Berejiklian has accepted victory. A gracious Berejiklian thanked many in her speech, reserving special praise for the people ...

Քեսապ Հայաւանը Իր Տեղահանութեան Հնգամեակին

Կարօ Վ․ Մանճիկեան Արդէն թեւակոխեցինք Քեսապի եւ քեսապահայութեան երրորդ տեղահանութեան (21 մարտ 2014) հինգերորդ տարին: Հինգ տարիներ` լի վերիվայրումներով: Սուրիական մեր հայրենիքի վերիվայրու...