26 Նոյեմբերին, Վալանսի ֆրանսաևհայկական ապագայ դպրոցի հողի օրհնութիւնը