day : 20/01/2020 2 results

Վերջին Բաժակը

Զապէլ Եսայեան Մարդիկ՝ այր թէ կին՝ ընդհանրապէս այն չեն ներկայանար ինչ որ են իրապէս. ու այն կեղծ հանդերձանքը, որ կը ստանան յաճախ, անգիտակցութեամբ է, բայց այդ այդպէս է. դեր մը կ’ընտրեն ...

Armenian Wrestler Artur Aleksanyan Beats Azerbaijani Opponent, Wins Gold

Armenian Greco-Roman wrestler Artur Aleksanyan beat Azerbaijani opponent in the final to clinch a gold medal at Grand Prix de France Henri Deglane 2020 tournament held in Nice. The competition was the first after Alexanyan recovered from injury. At the World Championship in Kazakhstan, the Olympic champion was refused from the ...