day : 04/02/2020 6 results

Yerevan to Host EBRD’s 2021 Annual Meeting

(Armradio)- The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) will hold the 2021 Annual Meeting in Yerevan, Deputy Prime Minister Tigran Avinyan informs in a Twitter post. The meeting will gather around 3000 officials, entrepreneurs from 69 member states, the Deputy PM said. It will be a splendid event and an important milestone in ...

Արտագնա Հյուպատոսական Ընդունելություն Տորոնտոյում․ Հայաստանի Դեսպանատան Յայտարարութիւնը

Կանադայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության հյուպատոսական բաժինը սիրով տեղեկացնում է, որ 2020թ․ մարտի 19-ին, ժամը՝ 09։30-12։30 և 14։00-18։00 Տորոնտոյում տեղի կունենա արտագնա հյուպատոսական ընդո...

Լոռիին Մտորումները. “Պանդուխտն Ու Հայրենիքը”

Լոռ­ի Պէր­պէ­րեան Օր մը Լի­բա­նան­ցի էր, միւս օրը՝ Գա­նա­տա­ցի: Պան­դուխ­տը դար­ձած էր աշ­խար­հի քա­ղա­քա­ցի, ու միշտ հե­ռու՝ ի­րեն ան­ծա­նօթ հայ­րե­նի­քէն: Սի­րա­կա­րօտ պան­դուխ­տը աջ ու ...

Armenia Among World’s Fastest Growing Tourism Destinations

The monastery of Geghard  (The Independent -Armradio)- The United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) lists Armenia among the 20 fastest growing tourism destinations in the world. According to UNWTO, France remained the most-visited country with more than 90 million visitors, followed by Spain’s 83.8 million in ...

Armenian Population of Turkey dwindling Rapidly: Patriarch

Patriarch of Constantinople Sahak Mashalian (Armradio)- The Armenian population in Turkey, which makes up the largest Christian community in the country, “resembles an iceberg melting in the sea” with its some 60,000 members, the newly elected Armenian Patriarch of Constantinople has said. “Our biggest problem is demography. Our ...

Peter Balakian and Aram Arkun to Present “The Ruins of Ani: From Sacred Landscape to Political Soil”

(Massis Post) – The National Association for Armenian Studies and Research (NAASR) will host a presentation by Dr. Peter Balakian and Aram Arkun entitled “The Ruins of Ani: From Sacred Landscape to Political Soil,” on Thursday, February 27, 2020, in Belmont, MA.  The program is co-sponsored by the Tekeyan Cultural Association Boston ...