day : 16/03/2020 5 results

Գանատահայութիւնը Պիտի Յաղթահարէ «Քորոնա» (COVID-19) Ժահրը

Արիս Պապիկեան Օնթարիօ նահանգի խորհրդարանի անդամ Սքարպորօ-էյճինքորթ Գանատայի մէջ «Քորոնա» Novel Coronavirus (COVID-19) ժահրով վարակուածներուն թիւը հասած է 249-ի, որոնցմէ մէկ մահացած է (March 15)։ Վարակուածն...

Armenian Government Adopts Decision on Declaring State of Emergency Until April 14

(Armradio)- The Armenian Government has adopted a decision on declaring a 28-day state of emergency over the coronavirus and imposing border restrictions that include a ban on citizens leaving the country. The Government voted unanimously to adopt the draft decision. The National Assembly will now convene a special sitting to approve the ...

Հայաստանի Մէջ Մէկ Ամիսով Արտակարգ Դրութիւն Կը Յայտարարուի

Հայաստանի կառավարութիւնը կը գումարէ արտահերթ նիստ, որուն ընթացքին Թագաժահրի տարածումը կանխելու նպատակով իտի որոշուի մէկ ամիսով արջակարգ դրութիւն յայտարարել ամբողջ երկրի տարածքին։ Կառավա...

Armenians Take to Balconies and Windows to Applaud Medics Battling Coronavirus

(Armradio)- People have taken to their windows and balconies across Yerevan to applaud medical staff for their efforts in fighting the coronavirus. Footage shows individuals in apartment blocks clapping and cheering in a show of support for doctors and nurses working to combat the crisis. Armenia has so far confirmed 30 cases of the ...

U.S. Begins Trials for Coronavirus Vaccine Created by Afeyan’s Firm

(Panarmenian)- The United States National Institutes of Health is starting clinical trials for a vaccine to protect against the new coronavirus, co-developed by NIH and Moderna Inc, Fortune reports. Moderna Therapeutics, a Cambridge, Mass.-based biotech company co-founded by Armenian entrepreneur Noubar Afeyan, shipped the first batches of ...