day : 23/03/2020 5 results

Armenia Bans Citizens From More High-Risk Countries Including Canada

Zvartnots International Airport (Armradio)- Armenia will ban nationals from more countries to enter its territory to curb the spread of the new coronavirus. Restrictions are imposed on entry for foreign nationals traveling from high- risk countries or have visited those countries at least 14 days prior to travel to Armenia. As of 22 March, the ...

Aurora Initiative Will Provide 10 Medical Ventilators for Armenian Hospitals

Aurora Humanitarian Initiative Co-Founders Noubar Afeyan, Vartan Gregorian, Ruben Vardanyan Yerevan/Mediamax/. Aurora Humanitarian Initiative will provide 10 lung ventilation devices for Armenian hospitals using the funds raised via #AraratChallenge campaign. Aurora Humanitarian Initiative Chair Tom Catena, Aurora Prize Selection Committee Chair ...

China Ready To Provide Further Assistance to Armenia In Fighting COVID-19

(Armradio)- Deputy Foreign Minister of Armenia Avet Adonts held a video call with the Ambassador of China to Armenia Tian Erlong during which the sides touched upon the situation in Armenia and China concerning the novel coronavirus and exchanged information about the measures undertaken by the Governments of both countries in this regard, the ...

ANCC Sends Letter of Support to Prime Minister Trudeau

 Armenian National Committee of Canada (ANCC) wrote to Prime Minister Justin Trudeau offering our help and support during this difficult time. The ANCC also thanked the government for their continued efforts to contain the virus and help Canadians through these tough times, while urging them to ensure viable support is ...

Գէմպրիճի, Ուինծըրի, Սէնթ Գաթրինզի, Համիլթընի Հայ Կեդրոններու Հաղորդագրութիւն Գորոնաժահրի Հետ Կապուած

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ՕՆԹԱՐԻՈՅԻ ՇՐՋԱՆԻ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐՈՒՆ Սիրելի հայրենակիցներ, Հետեւելով գորոնաժահրի պատճառով յառաջացած արտակարգ վիճակի զարգացումներուն, վարակի տարածման հաւանակ...