day : 17/05/2020 3 results

Seerpoohi Elias: Armenian Woman and the First Chief Justice of New Zealand

Seerpoohi Elias   (Armedia)- “If it were not for the Armenian identity in the family I would not have had such accomplishments,” said Seerpoohi Elias, the first female Chief Justice of New Zealand. Seerpoohi Elias, known in New Zealand as Sian Elias, was born in London, in 1949. Her father, Minas Elias was the descendant of the ...

ՀՕՄի Արցախի Միաւորը Արտակարգ Իրավիճակին Մէջ Կը Համագործակցի Առողջապահութեան Նախարարութեան Հետ Եւ Օգտակար Կ՛ըլլայ Իր Նախաձեռնութիւններով․ Զրոյց Ատենապետուհի Արմինէ Յարութիւնեանի Հետ

ՀՕՄի Արցախի մեկուսի միաւորի ատենապետուհի Արմինէ Յարութիւնեան Այս օրերուն ամբողջ աշխարհը պատուհասած «քորոնա» ժահրի համաճարակը մեծ վնաս կը հասցնէ ամբողջ մարդկութեան՝ առողջապահական, տնտես...

Մայրերու Օրուայ Խոհեր

Արմենուհի Գոլոլեան Օրը Կիրակի է: Առաւօտ կանուխէն հեռաձայնը անդադար կը հնչէ: Ազգականներ ու բարեկամներ, հեռուէն եւ մօտէն, իրենց մաղթանքները կ'ընեն, ինչպէս նաեւ ես: Բայց մթնոլորտը նոյնը չէ ...