month : 06/2020 51 results

Center For Armenian Studies Established at UC Irvine

(Asbarez) – The Center for Armenian Studies at the University of California, Irvine has been established. The new Center, based in the School of Humanities, will support teaching, research, and community engagement with an emphasis on the study of Armenians and Armenia within a regional (i.e., Middle East and Caucasus) and world ...

My Armenian Grandfather Was a Tailor: Youri Djorkaeff On His Connection With Fashion And The Contract With Zilli

Youri Djorkaeff (Armradio)- Former French international Youri Djorkaeff, 1998 world champion and 2000 European champion, takes his first steps in the fashion world by signing a contract with French luxury label Zilli for the first 100% sports collection. Djorkaeff says in  2016, the director of Zilli Laurent Schimel contacted him to offer ...

French Armenian Actor and Director Simon Abkarian Wins Big at Molière Theater Awards

(Armradio)- French Armenian actor and director Simon Abkarian won big at the 32nd Molière awards -the highest French theatre honour. Abkarian’s “Electre des bas-fonds,” which was playing at Ariane Mnouchkine’s Théâtre du Soleil, won the Molière in public theatre, while Simon Abkarian won those for the director of a public theatre ...

Գանատայի Մէջ Թելեթոն՝ Ի Նպաստ Լիբանանահայութեան

  Լիբանանահայութեան Օժանդակութեան Գանատայի Մարմինի կազմակերպութեամբ, եւ մասնակցութեամբ գանատահայ միութիւններու եւ կազմակերպութիւններու, Հինգշաբթի, 9 Յուլիս 2020-ի երեկոյեան ժամը 8:30ին, ի ...

Aurora to Honor International Humanitarians and COVID-19 Heroes in October

The Aurora Humanitarian Initiative is glad to announce that on October 19, 2020, a special Gratitude in Action luncheon will be organized in New York City to celebrate Aurora’s fifth anniversary by honoring the five Aurora Prize Laureates and paying tribute to New York City COVID-19 heroes. A hundred years ago, $200 million (over $2 billion ...

First Genocide of the 20th Century

By Alan Whitehorn In these troubled times when our streets are filled with human rights protests about discriminatory violence against minority ethnic and racial groups, it is not enough to march. We also need to rethink our conceptualizations and our knowledge of history. Armenians often claim to be the victims of the first genocide of the ...

Abdullah The Lizard

By Raffi Bedrosyan This is a story told by Hrant Dink. Undoubtedly a true story. It can partially explain the deep trauma of the Armenians who survived the 1915 genocide but had nowhere to go and stayed in Turkey. It can partially explain the trauma of the hidden Armenians continuing to live in Turkey. And it can partially explain Hrant’s ...

UN Human Rights Council Adopts Armenia-sponsored Resolution on Genocide Prevention

(Armradio)- The UN Human Rights Council has adopted by consensus a Resolution on Prevention of genocide, sponsored by Armenia. “Most grateful to all cosponsors and members of the Council. Armenia continues to promote this important topic in international agenda,” Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan said in a Twitter post. “The ...

A Total of 20,588 COVID-19 Cases Reported in Armenia

Armenpress - A total of 20,588 coronavirus cases have been reported in Armenia by 11:00, June 22. 9131 have recovered, the National Center of Disease Control and Prevention reports. There are 10,980 active cases. A total of 96,843 tests have been done. 320 new cases were confirmed on June 22, 129 patients recovered and 10 died. The death ...

Ակնարկ՝ Քեսապի Ապահովական Իրավիճակին, Բնակչութեան Դժուարութիւններուն եւ Համաճարակի Միջոցառումներուն Մասին

Քեսապէն համայնապատկեր մը "Քեսապցին, որ տեսաւ տեղահանութիւն, անկասկած պիտի յաղթահարէ նաեւ աննախընթաց տնտեսական ճգնաժամը եւ պսակաձեւ ժահրին բերումով յառաջացած դժուարութիւնները՝ իր լաւատես...