day : 06/09/2020 1 result

Տիրուկին Հետ. Յարմարիլ Սորվեցնող Համալսարանը

Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան Եթէ յարմարիլ գիտես, հարց չունիս ու հակառակ դժուարութիւններուն՝ հանգիստ կեանք մը կ’ապրիս, իսկ եթէ յարմարիլ չես գիտեր, այնպիսի պարագաներէ կրնաս անցնիլ, որ կամայ...