month : 10/2020 116 results

Հայաստանի եւ Գանատայի Արտաքին Գործոց Նախարարները Քննարկած են Լեռնային Ղարաբաղի Հակամարտութեան Գօտիին Մէջ Ստեղծուած Իրավիճակը

ԵՐԵՒԱՆ,- Հոկտեմբեր 18-ին ԱԳ նախարար Զոհրապ Մնացականեան հեռախօսազրոյց մը ունեցաւ Գանատայի ԱԳ նախարար Ֆրանսուա-ֆիլիփ Շամպայնի հետ: Արտաքին գործոց նախարարները քննարկեցին Ազրպէյճանի սանձազեր...

Canada Hopes Ceasefire Will Be Observed, Urges External Parties To Say Out Of The Conflict

Foreign Minister of Canada François-Philippe Champagne urged to observe the humanitarian ceasefire agreement between Armenia and Azerbaijan, ARMENPRESS reports the Canadian FM wrote in his Twitter microblog, following the telephone conversation with Foreign Minister of Armenia Zohrab Mnatsakanyan. “I just spoke to Zohrab Mnatsakanyan. Canada ...

French City Of Limonest Recognizes The Independence Of Artsakh

(Armradio)- On October 15, the Municipal council of the French town of Limonest unanimously voted for the recognition of the independence of Artsakh. The document, in particular, contains the following message: “Recognition of the Republic of Artsakh by France as a guarantee for the security of its population, as well as regional and global ...

Armenia, Azerbaijan Agree To A Humanitarian Ceasefire Starting From October 18

Armenpress- The Republic of Armenia and the Republic of Azerbaijan have agreed to a humanitarian truce as of October 18th, 00:00 local time, the Foreign Ministry of Armenia announced. ''This decision was taken following the statement of the Presidents of the French Republic, the Russian Federation and the United States of America, representing ...

Children Of Artsakh Under Existential Threat. UNICEF Goodwill Ambassadors Call For Immediate Action

Children in Artsakh bear the brunt of the Azerbaijani-Turkish aggression (Armenpress)- The Artistic Director and Principal Conductor of the Armenian State Symphony Orchestra, Sergey Smbatyan, has joined Armenian Goodwill Ambassadors of UNICEF of different years in their call addressed to the UNICEF executive director Henrietta Fore. They are ...

MPP Babikian’s Letter to the Prime Minister of Canada

Dear Prime Minister,  I am writing to you today not only as an elected official, but also as a fellow Canadian who is  concerned at the relentless and indiscriminate bombing of the peaceful citizens of Artsakh (Nagorno-Karabakh), and their hospitals, churches, schools, and ...

2020-2021 Տարեշրջանի Վերամուտ. Թորոնթոյի Հայկական Ամէնօրեայ Եւ Շաբաթօրեայ Վարժարաններու Նոր Տարեշրջանը

Ար­դիւ­նա­բեր տա­րեշր­ջա­նի մը ակն­կա­լի­քով վե­րա­մու­տի պատ­րաս­տո­ւե­ցան հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թիւն եւ գի­տու­թիւն ջամ­բող Թո­րոն­թո­յի հայ­կա­կան ա­մե­նօ­րեայ եւ շա­բա­թօ­րեայ ...

‘Greece Will Stand By Armenians,’ Greek Foreign Minister Says in Yerevan

Greece’s Foreign Minister Nikos Denidas at a joint press conference in Yerevan with his Armenian counterpart Zohrab Mnatsakanyan on Oct. 16 ‘Turkey Must be Condemned for its Action,’ Says Foreign Minister Nikos Denidas It’s important for the international community to clearly differentiate between those who add fuel to the fire ...

Տատիկի Խոհանոց․ ՉՐԱՊՈՒՐՆԵՐ

Նկար 1- Չրապուրներ Սոնիա Թաշճեան Բազմազան է չիրերու առկայութիւնը մեր աւանդական խոհանոցի ժառանգութեան մէջ ե՛ւ որպէս առանձին ուտեստ, ե՛ւ որպէս քաղցրահամ հիւթի հումք, նաեւ խմորեղէններու ու ...

Տիրուկին Հետ. Արդարութեան Կաղիններ

Արդարութեան վերմակին տակ տեղ չգտնող, մսող ու սառած ոտքերով բոյնէն դուրս մնացող թշուառներուն համար հրեշտականման մարդիկ կան ու… Փողոցներուն մէջ յաճախ կը հանդիպինք մոխրագոյն, սրճագոյն կամ ...