day : 17/11/2020 2 results

15 French Mayors Recognize NK’s Independence, Urging Government And Other Countries To Do The Same

"Armenpress"- 15 French Mayors issued a declaration, recognizing the independence of Nagorno Karabakh Republic (Artsakh), urging the French Government and the international community to also recognize it. ''Azerbaijan re-ignited the Karabakh conflict on September 27, 2020, which had been frozen by an unstable ceasefire since 1994, launching an ...

Ինչո՞ւ Աստուած

Լոռի Պէրպէրեան Ինչո՞ւ Աստուած։ Ինչո՞ւ մեր սուրբ հողը չպաշտպանեցիք ու ձգեցիք, որ քրիստոնեայ ազգի ձեռքէն գրաւուին Ձեր եկեղեցիները ու դառնան ծաղրանքի առարկայ։ Ինչո՞ւ չարը յաղթեց։ Չէ որ ...