month : 12/2020 50 results

Human Rights Watch Report on Unlawful, Indiscriminate Azeri Attacks on Stepanakert

Impact crater in a residential neighborhood in Stepanakert, Nagorno-Karabakh on Sasountsi David Street from an attack by Azerbaijan aircraft on October 4 (HRW photo) (Asbarez)- BERLIN–Azerbaijani forces carried out apparently indiscriminate attacks in Stepanakert in violation of the laws of war during the conflict in Nagorno-Karabakh, Human ...

ANCC Statement on International Human Rights Day and Genocide Convention Day

(OTTAWA – December 10, 2020) - Today the Armenian National Committee of Canada (ANCC) joins the international community in marking International Human Rights Day (December 10) and the 72nd anniversary of the 1948 adoption of the UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (December 9).   “While ...

Aliyev, Erdogan Speeches A Direct Threat To The Life And Health Of Armenian People – Ombudsman

(Armradio)- Today, on December 10, during a military event taking place in the capital of Azerbaijan, the president of that country announced that Zangezur, Lake Sevan, and Yerevan are historical lands of Azerbaijan. Following that, the president of Turkey glorified the organizers and perpetrators of the Armenian Genocide during the times of ...

UN Confirms Plans to Send Mission to Nagorno Karabakh

(Armradio)- The UN maintains its intention to send a mission to Nagorno-Karabakh and calls on all parties to cooperate for its early arrival in the region. The UN is prepared to respond to the humanitarian needs in all areas impacted by the conflict, Stéphane Dujarric, Spokesman for the UN Secretary-General, old reporters at a briefing. T...

Millions of Dollars of Infrastructure Lost in the Karabakh War

(Civilnet)- The second Karabakh War resulted in tremendous amounts of loss and damage to the area’s infrastructure - from communications and agriculture, to small businesses and large enterprises. Large development projects had been implemented, and for years, millions of dollars had been spent with the help of the Hayastan All-Armenian Fund.&...

Canadian Senate Disapproves Motion To Condemn Turkish-Azeri War Against Artsakh, Ban Arms Sales and Recognize Independence Of Artsakh

The Canadian Senate   The Armenian National Committee issued the following statement:   The Armenian National Committee of Canada is greatly disappointed by the results of the vote on Motion-36 in the Senate of Canada. Presented by Senator Leo Housakos of the Conservative Caucus, Motion-36 called upon the Government of Canada to ...

The Trilateral Agreement

By Van Lapoyan The purpose of this article is to try to find out, what went wrong and why. I am sure, more investigations in the future will be required, to have a thorough and detailed understanding of what happened; However , for the time being,  it is up to us to self-assess, reflect and ask ourselves, given the circumstances Armenia finds ...

15 Years After Destruction Of The Djulfa Cemetery, Azerbaijan Continues Committing Cultural Crimes With Impunity – ANCC

Fifteen years ago today, in a blatant attempt to erase Armenian heritage from historic Armenian lands, Azerbaijani forces began the systematic destruction of the Armenian cemetery of Djulfa. From December 8 to 15, 2005, close to 200 state-sponsored Azerbaijani vandals destroyed nearly 10,000 unique Armenian funerary cross-stones, known as ...

Քաղցրեղէններ Պատրաստող Թորոնթոհայ Խումբ Մը Երիտասարդներուն՝ Macarons for Artsakh Արդիւնաբեր Աշխատանքը՝ Ի Նպաստ Արցախի

Macarons for Artsakh ծրագիրը իրագործող երիտասարդները Հայրենասէր, աշխատասէր, արարելու օժտուածութեամբ եւ կամքի հզօրութեամբ բոլորիս ծանօթ թորոնթոհայ երիտասարդը միշտ ալ եղած է յառաջադէմ եւ պատասխանա...

Հայաստանի եւ Արցախի Ի Նպաստ Աշխատանքներուն Մասին Հարցազրոյց՝ Օնթարիոյի Գանատահայ Բժշկական Ընկերակցութեան (ACMAO) Խորհրդատու Տոքթ. Անի Հասըրճեանի Հետ

ACMAO-ի բժշկական օժանդակութեան ակղները պատրաստ են ուղարկուելու Հայաստան եւ Արցախ Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան Օնթարիոյի Գանատահայ Բժշկական Ընկերակցութեան (ACMAO)-ի  Խորհրդատու Տոքթ. Անի ...