day : 07/03/2021 1 result

Վահանս

Արցախեան գորգեր՝ ցուցադրուած Արցախի Տիգրանակերտ ամրոցի պարիսպներուն վրայ Թամար Տօնապետեան Գուզուեան Գիշեր է. լուռ են ցաւերս բոլոր։ Լուսամուտէն դուրս, լուսնի լոյսին տակ հազարաւոր ...