month : 06/2021 43 results

«Դժուարութիւններով Հանդերձ, Աւելի Ուրախ Ենք Այստեղ։ Մեր Կեանքը Չէինք Կրնար Պատկերացնել Այլ Տեղ», Կ՛ըսէ Հայրենադարձ Ռուբէն Ճանպազեան

Ռուբէն Ճանպազեան եւ Արազ Չիլոյեան Վերջին տարիներուն հայրենադարձութիւնը թափ առաւ Միջին Արեւելքի՝ Սուրիոյ, Լիբանանի պատերազմական եւ անկայուն վիճակին պատճառով։ Հայաստան հաստատուեցան մեծ ...

AGBU Toronto Sponsors First Session of AGBU Camp Nairi for the Children of Fallen and Injured Soldiers

AGBU Camp Nairi children in Hankavan village, Armenia. (AGBU, Toronto)- After many years of having children from our local Toronto community attend various youth programs locally and abroad and seeing their lifelong friendships and fond memories become core foundations of their development into young adulthood, AGBU Toronto decided to make a ...

Armenia To Host The Summit Of Minds For Third Time

In October Armenia will host the prestigious international Summit of Minds, the third time in a row. The Summit of Minds held every year in the French city of Chamonix has been hosted in Armenia since 2019. An exceptional agreement on the organization of the event was reached in September 2018, when the President of the Republic of Armenia ...

Museum of The Bible to Launch Online Exhibition On Churches of Artsakh

Dadivank Monastery in Karvajar, Artsakh The Museum of the Bible will launch a new online exhibition documenting the sacred sites of Nagorno-Karabakh (Artsakh). The museum offers to explore the histories of these remarkable sites, now threatened by cultural erasure, and meet some of the people who live and worship there and hear them tell their ...

International Union of Socialist Youth Recognizes Independence of the Republic of Artsakh

(Armradio)- From June 18-19, the biennial International Union of Socialist Youth (IUSY( World Congress took place in a hybrid format that included a digital component for the first time. Delegations from around 60 organizations including the Armenian Youth Federation participated in the World Congress. During the meeting, the governing body of ...

Civil Contract – 53.92 %, Armenia Alliance – 21,04 %: Data from All Polling Stations Processed

The voting results from all 2008 polling stations have been summed up. According to preliminary results, the Civil Contact has received 53.92  % of the vote, the Armenia Alliance comes second with 21,04 %, I Have the Honor Alliance is third with 5.23 % of the vote. Prosperous Armenia Party and Republic Party have received 3.96 % and ...

49.4% Of Voters Participate In Armenia Parliamentary Elections

The Central Electoral Commission says 49.4% of voters (or 1,281,174 citizens) cast their ballot in the snap parliamentary elections as of 5pm. The voter turnout in Yerevan and the regions is as follows: Yerevan – 443,846 citizens or 51.55% Aragatsotn – 58,737 citizens or 50% Ararat – 113,625 citizens or 50.87% Amavir – ...

Vote Fairly and Freely, Reckon with Nothing but Your Conscience – President

Ahead of the snap elections of June 20, President Armen Sarkissian has called on all political forces to be prudent in their actions, to be tolerant and respectful, not to violate moral boundaries for political purposes. The President has also urged voters to vote fairly and freely, and reckon with only and nothing but their conscience. Be...

2,800-Year-Old Urartian Castle Discovered in Van

A team of archaeologists has unearthed a castle dating back to the Urartian era in eastern Turkey, Hurriyet Daily News reports. The remains of the castle dating back 2,800 years ago were discovered during an excavation project sponsored by Van Yüzüncü Yıl University on a mountain at an altitude of 2,500 meters in the Gürpi...

Aliyev Admits to Keeping More Armenians Captive for Political Purposes

(Armradio)- During a conversation with Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan, Azerbaijani President Ilham Aliyev has confessed to holding a number of Armenians prisoners for political purposes. According to Armenia’s Human Rights Defender Arman Tatoyan, the conversation that took place during Erdogan’s visit to the occupied territories ...