month : 12/2021 39 results

Pashinyan Bloc Ousts Yerevan Mayor, Installs Loyalist

YEREVAN (Azatutyun.am)—Yerevan Mayor Hayk Marutyan accused Armenia’s political leaders of betraying the goals of the 2018 “velvet revolution” that brought them to power as he was ousted on Wednesday by the municipal assembly controlled by the ruling Civil Contract party. He charged that Prime Minister Nikol Pashinyan and his political ...

2021 Heritage Day Basks in UNPRECEDENTED Compliments

After long months of silence due to the Covid-19 pandemic, Toronto’s Armenian Community Centre came alive on Nov. 27-28 when the annual Heritage Day (Dohmig Or) returned in triumph. This year the diaspora communities honored were the Armenians of the Holy Land and of Jordan. In the past three decades, the A.R. S Toronto “Roubina” chapter ...

ՀՕՄի Թորոնթոյի Մասնաճիւղի Տոհմիկ Օր՝ Նուիրուած Սուրբ Երկրի եւ Յորդանանի Հայ Գաղութներուն

Զեփիւռ Տորնա Երկար ամիսներէ ի վեր համայն մարդկութեան կեանքը յեղաշրջող համաճարակի պատճառաւ լռութեան մատնուած Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնը վերակենդանացաւ Շաբաթ՝ Նոյեմբեր 27-ին: Արդարեւ արտասովոր ...

TUMO Boxes Open in Kapan, Sevan, and Vayk

As part of TUMO’s expansion in Armenia and Artsakh, TUMO boxes opened in Kapan, Sevan, and Vayk today. Attending the opening ceremony were TUMO’s leadership and sponsors, RA Deputy Minister of Education and Science Zhanna Andreasyan, governors from Gegharkunik, Syunik, and Vayots Dzor, as well as representatives of local government, TUMO ...

«Սփիւռքահայերը Հայաստանին Կրնան Օգնել Հոս Գալով։ Հայաստան Գալը Զոհողութիւն Չէ, Եթէ Նպատակի Մը Կը Հաւատաս» Կ’ըսեն Հայրենադարձ Պրն. Մարգար Եւ Տիկ. Էլիզ Շարապխանեանները

Պրն․ Մարգար եւ Տիկ․ Էլիզ Շարապխանեանները Ուշիի իրենց տան մէջ, 11 Դեկտեմբեր 2021 14 տարիներէ ի վեր պրն. Մարգար եւ տիկ. Էլիզ Շարապխանեանները կը բնակին Արագածոտնի մարզի Ուշի գիւղին մէջ։ Անոնք մեծ ...

Armenia Wins Junior Eurovision Song Contest 2021

(Armradio)- Armenia wins Junior Eurovision Song Contest 2021.  After 19 fantastic performances from young artists in France, 14 year old Maléna of Armenia was crowned winner of Junior Eurovision 2021 in a live broadcast from La Seine Musicale in Paris. Her song Qami Qami impressed both viewers and juries, earning a grand ...

Wings of Tatev Is the Winner of the World Travel Awards in The “World’s Leading Cable Car Ride 2021” Category

December 16, 2021, Yerevan: Wings of Tatev was recognized as the winner of the 28th World Travel Awards in the "World's Leading Cable Car Ride 2021" category, and Armenia is the winner in the "World's Leading Heritage Destination 2021" category. Given the gradual recovery in global tourism following the outbreak of the Covid-19 epidemic, ...

Armenia names Ruben Rubinyan as Special Representative for Normalization of Relation with Turkey

(Armradio) Deputy Speaker of the National Assembly of Armenia Ruben Rubinyan will be the special representative of the Republic of Armenia for the process of normalization between Armenia and Turkey, Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs Vahan Hunanyan informs. Earlier this week Turkey announced the appointment of Serdar Kilic, ...

Anna Astvatsaturian Turcotte Elected President Of Westbrook City Council

Anna Astvatsaturian Turcotte (Armradio)- The Westbrook City Council made local history last week in unanimously selecting Anna Astvatsaturian Turcotte as its president, the first refugee and by all accounts the first woman to fill that role, Portland press Herald reports. The growing population of refugees needs representation and ...

ՀՕՄի Գանատայի Շրջանային Վարչութեան Նախաձեռնութեամբ Ամանորեայ Նուէրներ` Արցախէն Տեղահանուած Պզտիկներուն

ՀՕՄի Գանատայի Շրջանային Վարչութեան նախաձեռնած «Արցախի տեղահանուած երեխաներու կաղանդի նուէրներ» ծրագրի առաջին հանգրուանը թափ առաւ Արցախի պատերազմի յաջորդող ամսուն 2020-ի Դեկտեմբերին, երբ 270 ...