day : 08/08/2022 1 result

Յաղթանակի ճամբու եզրին կուտակուած թնճուկները. Տիրուկին հետ

Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան Ճեյտըն հօր գիրկէն իջաւ, միջանցքէն վազեց դէպի դասարանին մեծ պատուհանը, ու աջ ձեռքը վեր բարձրացնելով սկսաւ պատուհանէն դուրս նայիլ։ Մենք` երկու ուսուցչուհիներ, ...