day : 18/08/2022 1 result

Միւռոնօրհնէքի առիթով՝ թորոնթոհայ սարկաւագի մը ուխտագնացութիւնը դէպի Անթիլիաս

Տարօն Սրկ. Հալլաճեան Անցեալ ամիս, առիթը ունեցայ Անթիլիաս այցելելու, առաջին անգամ ըլլալով ներկայ գտնուելու միւռոնօրհնէքի արարողութեան։ Արարողութիւնը տեղի ունեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո...