day : 17/10/2022 2 results

Torontohye: We will continue our mission and remain committed to our community

Over the years, our bilingual publication has done its utmost to promote the community’s initiatives and events, recognize its achievements, and celebrate our uniqueness. In June, we bid farewell to our founding editor-in-chief, Karin Saghdejian Deragopian. For the past 17 years, Karin’s steadfast dedication to her community and its ...

«Թորոնթոհայ»-ը պիտի շարունակէ հաւատարիմ մնալ իր առաքելութեան

Յարգելի ընթերցող, Ինչպէս գիտէք, 2005 թուականէն ի վեր, «Թորոնթոհայ»-ը եղած է թորոնթոհայութեան բոլոր շերտերը ներկայացնող հարթակը: Մեր թերթին հրատարակած թղթակցութիւններու, յօդուածներու եւ ...