day : 27/10/2022 1 result

ԳՀԱԸ-ը ու անոր նախագահ Միհրան Ճիզմէճեանը պատուուեցան Նիւ Ճըրզիի մէջ

22 Հոկտեմբեր 2022-ին, Նիւ Ճըրզիի Փարամուս քաղաքին մէջ պատուուեցան Գանատայի Հայ աւետարանչական ընկերակցութիւնը (ԳՀԱԸ) եւ անոր երկարամեայ նախագահ, թորոնթոհայ Միհրան Ճիզմէճեանը: Պարգ...